WYMIANA WODOMIERZY.
Od 15.10.2018 r. trwa zapowiadana wymiana wodomierzy.
Wymiany dokonują pracownicy firmy „PHU METERING Anna Moder”.
Każdy z tych pracowników posiada imienne upoważnienie wystawione przez Prezesa ZGKiM
w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.
Upoważnienie jest ważne z Dowodem Osobistym.
W przypadku wątpliwości proszę o kontakt poprzez numer telefonu 664 748 917,
pracownik Spółki udzieli informacji i wyjaśnień.