DECYZJA W SPRAWIE NOWEJ TARYFY

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie wydało w dniu 28 maja 2024 r. nową decyzję w sprawie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Nowogród Bobrzański na okres 3 lat. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 18 czerwca 2024 r.