Komunikat PPIS w Zielonej Górze sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Dotyczy wody z wodociągu w miejscowości Nowogród Bobrzański zaopatrujący miejscowości:

INFORMACJA.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie sprawozdania z badania prób wody pobranych w dniu 08.11.2021, w związku z podwyższoną przewyższającą dopuszczalną ogólną liczbą mikroorganizmów w temp. 22st. C w próbce pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Lubuskiej w Klępinie, stwierdził warunkową przydatność do spożycia wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Wyjaśniamy, że „Ogólna liczba mikroorganizmów w 22st. C- są to bakterie zmian, które bytują w sieciach wodociągowych. Przedostają się do wody ze zmianami kierunków przepływu…. Wskaźnik ten sygnalizuje warunki sprzyjające narastaniu mikroflory.
Jednocześnie informujemy, że w pozostałych punktach poboru próbek wody tj. Stacja Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie, woda spełnia wszelkie wymagania.
Podkreślamy, że w wodzie niema bakterii Coli.
Od dzisiaj będzie płukana cała sieć wodociągowa.
Za utrudnienia przeprasz

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE:

„Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki urządzeń znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim, z załadunkiem i transportem po stronie kupującego”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

“Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim – 2021-10-05

Szanowni mieszkańcy.

W załączeniu przekazujemy Komunikat o ocena jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim.

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim.

W związku z badaniem jakości wody w dniu 20.09.2021 na stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim, oraz na sieci wodociągowej, PPIS w Zielonej Górze wydał postanowienie o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy Coli w liczbie mniejszej niż 3 jtk/100 ml ( dopuszczalna wartość wynosi 0 jtk/100ml).
W związku z powyższym decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia (szczegóły poniżej w komunikacie PPIS).

WODA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA PO PRZEGOTOWANIU.
W ramach programu naprawczego zostanie sprawdzona instalacja stacji uzdatniania w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Czynności te wraz z ponownym poborem próbek wody i uzyskaniem wyników badań mogą trwać ok. 10 dni.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do zaleceń Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.

Uwaga !!!

W związku z usuwaniem awarii sieci wodociągowej na skrzyżowaniu ul. Nadbrzeżnej z ul. Małą w dniu dzisiejszym tj. 15.09. od godz. 9:00 do odwołania dojazd do ulicy Leśnej poprzez ul. Małą oraz Nadbrzeżną jest niemożliwy. Proponowany objazd poprzez ul. Żarska, Różana i Miodowa.