Bez poważniejszych awarii

Ten tydzień roboczy (7 – 11 marca br.) minął spokojnie, bez poważniejszych awarii, co pozwoliło ekipom Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim na prowadzenie zaplanowanych prac, służących nieprzerwanej realizacji usług publicznych na rzecz lokalnej społeczności.

I tak w zakresie zaopatrzenia w wodę prowadziliśmy bieżącą eksploatację stacji uzdatniania wody, nadzorując, by do jej odbiorców płynęła woda dobrej jakości. Zajmowaliśmy się też legalizacją, wymianą i montażem nowych wodomierzy.

W zakresie utrzymania kanalizacji i oczyszczania ścieków prowadziliśmy kompleksowe czyszczenie sieci na osiedlu Winiary i w ulicach Lipowej i Żymierskiego, a także rutynowy przegląd kanałów.

W ul. Rynek dokonaliśmy natomiast weryfikacji podłączeń instalacji sanitarnych do kanalizacji deszczowej oraz odwrotnych sytuacji, w których rury odprowadzające wody opadowe podpięte są do kanalizacji sanitarnej.

Cały czas pracowała też nasza oczyszczalnia ścieków, dzięki której łagodzone jest oddziaływanie lokalnej społeczności na środowisko przyrodnicze. Jednym z elementów jej działania jest zapewnienie właściwego działania ciągu zagospodarowania osadów ściekowych, w ramach którego za pomocą prasy prowadzi się ich odwadnianie. W omawianym czasie musieliśmy wymienić łożyska prasy, które odmówiły dalszego działania.

Przeprowadziliśmy też przegląd przepompowni przy ul. Zatorze i prace związane z jej ogrodzeniem.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, opróżnialiśmy też szamba (zbiorniki bezodpływowe).

Zgodnie z harmonogramem odbieraliśmy odpady. Zarówno te zbierane selektywnie, jak i zmieszane (tutaj można przypomnieć sobie zasady segregacji odpadów na terenie naszej gminy). Prowadziliśmy też prace związane z utrzymaniem i eksploatacją składowiska odpadów.

Utrzymywaliśmy także porządek na terenie miasta i zapewnialiśmy higieniczne warunki korzystania z toalet publicznych.

Podobnie jak tydzień wcześniej, trochę uwagi skupiły na sobie nasze pojazdy i maszyny. Zmuszeni byliśmy przeprowadzić wymianę: głowicy kompresora, siłownika hamulca (prawy tył), gum drążków stabilizatora i drążka reakcyjnego w śmieciarce na podwoziu DAF-a. Ponadto w Jelczu konieczna była wymiana siłownika przystawki mocy, naprawa mocowania tylnego amortyzatora i wymiana klosza kierunkowskazu, a w samochodzie Iveco dokonaliśmy uszczelnienia układu hamulcowego. Z kolei w pracującym na składowisku kompaktorze zamontowaliśmy rozrusznik i sprawdziliśmy jego instalację.