Zmiana opłat za odbiór nieczystości płynnych!

Z dniem 1 grudnia 2022r. obowiązują następujące opłaty za usługę wywozu i utylizacji, nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych:

– Strefa I (Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Turów): 28,41zł34,27zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych*

– Strefa II (Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Klępina, Krzewiny, Krzywa, Popowice, Sobolice, Sterków): 33,08zł – 41,47zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych *

– Strefa III (Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Przybymierz, Skibice, Urzuty, Wysoka): 39,83zł – 51,12zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych *

* Ceny ostateczna jak też wartość usługi jest wyliczana na podstawie rzeczywistej ilości m3 odebranych ścieków.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków:

– Strefa I (Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Turów): 53,23 zł brutto za 1m3 osadu*

– Strefa II (Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Kaczenice, Kamionka, Klępina, Kotowice, Krzewiny, Krzywa, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Popowice, Przybymierz, Skibice, Sobolice, Sterków, Urzuty, Wysoka): 62,75zł brutto za 1m3 osadu*

* Ceny ostateczna jak też wartość usługi jest wyliczana na podstawie rzeczywistej ilości m3 odebranych ścieków.

Powyższe ceny wprowadzone zostały zarządzeniem nr 1/12/2022 z dnia 01.12.2022r.

Prezes Zarządu

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.

Powołano Stowarzyszenie ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”

17 lutego 2016 r., dzięki gościnności Pani Beaty Jilek, prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zielonej Górze, w siedzibie ZWiK-u odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”. Organizację założyli przedstawiciele firm wodociągowych z terenu województwa lubuskiego, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest Szprotawa.

Zgodnie z przyjętym statutem, głównymi celami Stowarzyszenia są:

 • integracja środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji oraz podmiotów współpracujących z branżą wodociągowo-kanalizacyjną,

 • wypracowywanie i prezentowanie opinii i wniosków środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego wobec władz samorządowych i państwowych,

 • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych,

 • wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego,

 • propagowanie zasad etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży wodociągów i kanalizacji na terenie województwa lubuskiego,

 • budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

 • edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.

Prezesem Stowarzyszenia jednogłośnie wybrano Lucjana Stadnika, prezesa Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W Zarządzie znaleźli się także:

 • Kazimierz Góra, prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych sp. z o.o. w Słubicach,

 • Beata Hajducka, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim,

 • Sławomir Trojanowski ,prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie,

 • Leszek Linda, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. w Gubinie.