Drodzy mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy Państwa, że ZGKIM w Nowogrodzie Bobrzańskim wzbogacił się o nowy samochód asenizacyjny.
W związku z tym, usługa wywozu nieczystości płynnych zostaje wznowiona z dniem 23 marca 2022r.
Zgłoszenia wywozu przyjmować będziemy jak dotychczas: telefonicznie pod numerami telefonów:
68 3276550 lub 664748223 albo osobiście w siedzibie ZGKIM.