INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim – 2021-11-30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z załączonym komunikatem, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim, zaopatrującego miejscowości: Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Klępina i Nowogród Bobrzański.