Komunikat PPIS w Zielonej Górze sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Dotyczy wody z wodociągu w miejscowości Nowogród Bobrzański zaopatrujący miejscowości:

INFORMACJA.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze na podstawie sprawozdania z badania prób wody pobranych w dniu 08.11.2021, w związku z podwyższoną przewyższającą dopuszczalną ogólną liczbą mikroorganizmów w temp. 22st. C w próbce pobranej w budynku mieszkalnym przy ul. Lubuskiej w Klępinie, stwierdził warunkową przydatność do spożycia wody do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Wyjaśniamy, że „Ogólna liczba mikroorganizmów w 22st. C- są to bakterie zmian, które bytują w sieciach wodociągowych. Przedostają się do wody ze zmianami kierunków przepływu…. Wskaźnik ten sygnalizuje warunki sprzyjające narastaniu mikroflory.
Jednocześnie informujemy, że w pozostałych punktach poboru próbek wody tj. Stacja Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim oraz Miejsko-Gminne Przedszkole Samorządowe w Nowogrodzie, woda spełnia wszelkie wymagania.
Podkreślamy, że w wodzie niema bakterii Coli.
Od dzisiaj będzie płukana cała sieć wodociągowa.
Za utrudnienia przeprasz