Nie tylko odczyty wodomierzy…

Wielki Tydzień, oprócz wymiaru duchowego, nie odbiegał znacząco od zwykłych tygodni naszej pracy, a jednym z wyróżników było niewątpliwie, związane z nadejściem cieplejszych dni, wznowienie dostaw wody na cmentarzach.
Oprócz tego wykonywaliśmy prace porządkowe na terenie Miasta i dbaliśmy o czystość toalet publicznych. Prowadziliśmy również odbiór odpadów i opróżnianie szamb.
Tydzień minął nam również na codziennej eksploatacji składowiska odpadów oraz oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Ponadto wymienialiśmy, czyściliśmy i legalizowaliśmy wodomierze, a także w miejscowościach Klępina, Cieszów, Białowice i Dobroszów Mały dokonaliśmy odczytu ich wskazań.
Jeśli chodzi o utrzymanie kanalizacji, to oprócz cotygodniowego jej przeglądu dokonaliśmy udrożnienia odcinka sieci wbudowanej w ulicę 3 Maja. Zmuszeni zostaliśmy także do zastosowania na sieci środka rozpuszczającego tłuszcz. Apelujemy zatem o nietraktowanie kanalizacji jako śmietnika i przypominamy, że do sieci kanalizacyjnej nie należy wyrzucać ani wylewać żadnych tłuszczów!
Zakończyliśmy również prace związane z wykonaniem ogrodzenia przepompowni Zatorze.