Odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych

      W związku z licznymi przypadkami nie wystawiania pojemników na niesegregowane odpady komunalne

PRZYPOMINAMY

         Pojemniki na nieczystości stałe należy udostępnić w dniu wywozu wystawiając je przed posesje w takim miejscu aby nie utrudniały ruchu pieszych i pojazdów oraz możliwy był dojazd do pojemników pojazdu odbierającego odpady, bez konieczności wejścia na teren nieruchomości pracowników ZGKiM  w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.             Nie dostosowanie się do powyższego będzie skutkować nie zrealizowaniem usługi wywozu nieczystości stałych.