Powołano Stowarzyszenie ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”

17 lutego 2016 r., dzięki gościnności Pani Beaty Jilek, prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Zielonej Górze, w siedzibie ZWiK-u odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia ,,Lubuskie Forum Wodociągowe”. Organizację założyli przedstawiciele firm wodociągowych z terenu województwa lubuskiego, zaś siedzibą Stowarzyszenia jest Szprotawa.

Zgodnie z przyjętym statutem, głównymi celami Stowarzyszenia są:

 • integracja środowiska zawodowego pracowników zakładów wodociągów i kanalizacji oraz podmiotów współpracujących z branżą wodociągowo-kanalizacyjną,

 • wypracowywanie i prezentowanie opinii i wniosków środowiska wodociągowo-kanalizacyjnego wobec władz samorządowych i państwowych,

 • udzielanie członkom Stowarzyszenia pomocy w rozwiązywaniu problemów zawodowych,

 • wspieranie rozwoju branży wodociągowo-kanalizacyjnej na terenie województwa lubuskiego,

 • propagowanie zasad etyki i zawodowej rzetelności w działalności branży wodociągów i kanalizacji na terenie województwa lubuskiego,

 • budowanie pozytywnego wizerunku branży wodociągowo-kanalizacyjnej,

 • edukacja na rzecz ochrony środowiska naturalnego człowieka, w szczególności ochrony zasobów wody.

Prezesem Stowarzyszenia jednogłośnie wybrano Lucjana Stadnika, prezesa Zarządu Szprotawskich Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

W Zarządzie znaleźli się także:

 • Kazimierz Góra, prezes Zarządu Zakładu Usług Wodno-Ściekowych sp. z o.o. w Słubicach,

 • Beata Hajducka, prezes Zarządu Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Nowogrodzie Bobrzańskim,

 • Sławomir Trojanowski ,prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych ,,USKOM” sp. z o.o. w Kożuchowie,

 • Leszek Linda, prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Miejskich sp. z o.o. w Gubinie.