Prace na sieci – sprawnie i planowo!

Zgodnie z informacją opublikowaną na naszej stronie internetowej, w nocy z 30 listopada na 1 grudnia br., na terenie miasta Nowogród Bobrzański i przyległych miejscowości, nastąpiła przerwa w dostawie wody. Była ona konsekwencją planowego wyłączenia, związanego z koniecznością przebudowy odcinka sieci wodociągowej, biegnącej przy ul. Żarskiej.

W ostatnim czasie w tym rejonie odnotowaliśmy bowiem powtarzające się awarie, które spowodowane były nieszczelnościami instalacji wodociągowej. Stąd też, by zapobiec kolejnym nieprzewidzianym problemom z dostawą wody dla mieszkańców, podjęta została decyzja o wymianie starych, jak się okazało – w wielu miejscach skorodowanych, rur na nowe. Prace przebiegły sprawnie, a przerwa w dostawie wody trwała krócej niż planowano i miała miejsce w godzinach od 23:00 do 3:00.

Przeprowadzone roboty na dłużej zabezpieczą lokalną społeczność korzystającą z tego odcinka sieci wodociągowej przed niespodziewanymi awariami.