Przebudowa SUW – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Niezbędne informacje dotyczące zamówienia, np. wzór umowy czy formularz ofertowy są dostępne w zakładce Zamówienia sektorowe, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (kliknij tutaj)