Czekamy na oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Niezbędne informacje dotyczące zamówienia, np. zaproszenie do składania ofert, wzór umowy czy formularz ofertowy są dostępne w zakładce Zamówienia sektorowe, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (kliknij tutaj)