Rutynowe działania

Tydzień od 14 do 18 marca 2016 r. upłynął nam na rutynowych działaniach związanych ze świadczeniem usług komunalnych na rzecz naszej lokalnej społeczności.
Tradycyjnie zatem, wykonując bieżące prace, dbaliśmy o poprawne działanie stacji uzdatniania wody i systemu jej dystrybucji. Zapewnialiśmy również ochronę środowiska przed ściekami komunalnymi, powstającymi na terenie naszej gminy.
Warto także wspomnieć, że – chcąc podnieść efektywność oczyszczania ścieków – przygotowujemy się do przebudowy i rozbudowy gminnej oczyszczalni, dlatego też w minionym tygodniu zaprosiliśmy biura projektowe do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim” (czytaj)
W ciągu tygodnia, zgodnie z planem prac, realizowaliśmy też przeglądy sieci kanalizacyjnej, w tym przepompowni. Również odbiór odpadów odbywał się bez zakłóceń, według przyjętego harmonogramu.
Oprócz prac porządkowych na terenie miasta, na zamówienie naszych klientów opróżnialiśmy zbiorniki bezodpływowe (szamba), świadczyliśmy usługi koparką oraz udrażnialiśmy kanalizację. Do zadań, które wykonaliśmy w omawianym okresie, należała także wymiana i legalizacja wodomierzy.