Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, że w dniach 14-21 marzec bieżącego roku, w godzinach od 7.00 do 15.00, prowadzona będzie nieodpłatna zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

W jej ramach odbierane będą meble, dywany oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD), a także zużyte opony. Zbiórka prowadzona będzie według następującego harmonogramu:

  • 14 marca 2019 – Nowogród Bobrzański Górny,
  • 15 marca 2019 – Nowogród Bobrzański Dolny
  • 18 marcza 2019 – Bogaczów, Sterków , Pajęczno, Wysoka, Łagoda, Turów, Podgórzyce,
  • 19 marzec 2019 – Kaczenice, Kamionka, Pierzwin, Pielice, Niwiska i Urzuty,Krzewiny
  • 20 marzec 2019 – Kotowice, Przybymierz, Skibice, Klępina, Drągowina i Sobolice
  • 21 marzec 2019 – Białowice, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Popowice, Cieszów i Krzywa.

Wyżej wymienione rodzaje odpadów należy wystawić na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem odbioru, lecz nie później niż do godziny 7.00 w dniu odbioru.