Zmiana harmonogramu przyjmowania odpadów w PSZOK-u

Informujemy, że w wyniku rozstrzygniętego przetargu na wywóz i zagospodarowanie odpadów, jaki przeprowadziła Gmina Nowogród Bobrzański zmienił się harmonogram działania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u).
Obecnie będzie on czynny we wtorki i czwartki w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00. Oczywiście PSZOK będzie nieczynny w święta i dni ustawowo wolne od pracy