Zmiana opłat za odbiór nieczystości płynnych!

Z dniem 1 grudnia 2022r. obowiązują następujące opłaty za usługę wywozu i utylizacji, nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ścieki ze zbiorników bezodpływowych:

– Strefa I (Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Turów): 28,41zł34,27zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych*

– Strefa II (Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Klępina, Krzewiny, Krzywa, Popowice, Sobolice, Sterków): 33,08zł – 41,47zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych *

– Strefa III (Kaczenice, Kamionka, Kotowice, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Przybymierz, Skibice, Urzuty, Wysoka): 39,83zł – 51,12zł brutto za 1m3 nieczystości płynnych *

* Ceny ostateczna jak też wartość usługi jest wyliczana na podstawie rzeczywistej ilości m3 odebranych ścieków.

Osady z przydomowych oczyszczalni ścieków:

– Strefa I (Nowogród Bobrzański, Podgórzyce, Turów): 53,23 zł brutto za 1m3 osadu*

– Strefa II (Białowice, Bogaczów, Cieszów, Dobroszów Mały, Dobroszów Wielki, Drągowina, Kaczenice, Kamionka, Klępina, Kotowice, Krzewiny, Krzywa, Łagoda, Niwiska, Pajęczno, Pielice, Pierzwin, Popowice, Przybymierz, Skibice, Sobolice, Sterków, Urzuty, Wysoka): 62,75zł brutto za 1m3 osadu*

* Ceny ostateczna jak też wartość usługi jest wyliczana na podstawie rzeczywistej ilości m3 odebranych ścieków.

Powyższe ceny wprowadzone zostały zarządzeniem nr 1/12/2022 z dnia 01.12.2022r.

Prezes Zarządu

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.