Harmonogram odbioru odpadów 2021

Aktualności

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. – 2021-11-17

Ogłoszenie o terminach zbiórki odpadów gabarytowych.

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański Ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w :

“Sprzedaż złomu pochodzącego z rozbiórki urządzeń znajdujących się na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim, z załadunkiem i transportem po stronie …

Komunikat PPIS w Zielonej Górze sprawie warunkowej przydatności wody do spożycia.

Dotyczy wody z wodociągu w miejscowości Nowogród Bobrzański zaopatrujący miejscowości:

Zakres działalności ZGKiM Sp. z o.o.

Odbiór odpadów

Odbieramy odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Oczyszczanie ścieków

Oczyszczanie ścieków jest podstawowym elementem ochrony środowiska.

Utrzymanie cmentarza

Administrujemy cmentarzami komunalnymi na terenie miasta Nowogród Bobrzański.

Zaopatrzenie w wodę

Bez wody nie ma życia, dlatego racjonalnie nią gospodarujemy.

Zieleń Miejska

Dbamy o estetykę naszej Gminy. Wyrazem tego jest pielęgnacja zieleni.

Współpraca

logo-m2 logo-m1 sozo-logo

Referencje