oplaty1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. informuje, że – zgodnie z zarządzeniem nr 120/2016 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. – opłaty za korzystanie z cmentarzy komunalnych, położonych na terenie Nowogrodu Bobrzańskiego, wynoszą:

za miejsce na grób ziemny na okres utrzymania 20 lat:

1. grób jednoosobowy 600,00 zł brutto
2. grób rezerwacja 600,00 zł brutto
3. grób dwuosobowy (głębinowy) 700,00 zł brutto
4. dopłata do grobu dwuosobowego   60,00 zł brutto

za przedłużenie okresu utrzymania grobu o dalsze 20 lat:

1. grób jednoosobowy 450,00 zł brutto
2. grób dwuosobowy 550,00 zł brutto

za miejsce z przeznaczeniem na urnę wyznaczonym sektorze na okres utrzymania 20 lat:

1. grób jednoosobowy 400,00 zł brutto
2. grób dwuosobowy 450,00 zł brutto
3. grób rezerwacja 400,00 zł brutto

za przedłużenie okresu utrzymania z przeznaczeniem na urnę o dalsze 20 lat:

1. grób jednoosobowy 325,00 zł brutto
2. grób dwuosobowy 275,00 zł brutto

ponadto:

1. wjazd na cmentarz samochodem do 2,5 tony 60,00 zł brutto
2. wystawienie zwłok w domu przedpogrzebowym 100,00 zł brutto