Beczkowoz1

Przedmiot działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. został określony w Akcie założycielskim Spółki.

Do podstawowych zadań Spółki należy zaliczyć:

 1. Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody mieszkańcom miasta Nowogród Bobrzański oraz okolicznych miejscowości: Cieszowa, Dobroszowa Małego, Białowic i Klępiny.
 2. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków dla m. Nowogród Bobrzański;
 3. Odbiór od mieszkańców odpadów komunalnych niesegregowanych i pochodzących z selektywnej zbiórki;
 4. Roboty związane z budową rurociągów;
 5. Przygotowanie terenu pod budowę;
 6. Wykonywanie instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych;
 7. Zarządzanie nieruchomościami (na zlecenie);
 8. Działalność usługową związaną z zagospodarowaniem terenów zieleni.

Spółka oferuje również:

 • usługi transportowe (samochody dostawcze o ładowności do 1 tony, ciągnik rolniczy z przyczepą o ładowności do 10 ton);
 • usługi koparkami (koparko-ładowarką, minikoparką, ładowarką);
 • usługi w zakresie eksploatacji sieci i instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej (urządzenie wysokociśnieniowe do czyszczenia kanałów, pojazd asenizacyjny Iveco – 6,5 m3, ciągnik rolniczy z przyczepą asenizacyjną 8,5 m3, spiralą mechaniczną do 25 m);
 • wymianę wodomierzy;
 • wykaszanie traw;
 • odśnieżanie.