Status

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nowogród Bobrzański.

Czytaj więcej

Przedmiot działalności

Przedmiot działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o. o. został określony w Akcie założycielskim Spółki.

Czytaj więcej

Organy Spółki

Organami Spółki są: Zarząd, Rada Nadzorca i Zgromadzenie Wspólników. Ich kompetencje określa Ustawa – Kodeks spółek handlowych.

Czytaj więcej

Przyjmowanie i załatwianie spraw

Sprawy do Spółki zgłaszać można w dowolnej formie: osobiście, pisemnie, faksem, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na adres mgzgkim@wp.pl.

Czytaj więcej