Wielkanoc 2023

2023-04-06

ZGKIM informuje o przetargu pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.”

Całość dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania odbywa się przy pomocy platformy zakupowej pod linkiem: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.

Informuje o zakończeniu realizacji projektu

Informacja o przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni

Zapraszamy do składania ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : “zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

.

Postępowania o udzielenie zamówienia na „zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

Termin składania ofert : 24.02.2022r. do godziny 12:00

Harmonogram odbioru odpadów 2022r.

Kalendarze wywozu odpadów stałych na rok 2022.

2021-12-09 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański ogłasza informację o unieważnieniu postępowania :

“ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2022r.”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim – 2021-11-30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z załączonym komunikatem, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowogrodzie …

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

“Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

Komunikat dla Mieszkańców miejscowości : Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Klępina i Nowogród Bobrzański.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z załączonym komunikatem, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowogrodzie …

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim – 2021-10-05

Szanowni mieszkańcy. W załączeniu przekazujemy Komunikat o ocena jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o stwierdzeniu przydatności wody …

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim.

W związku z badaniem jakości wody w dniu 20.09.2021 na stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim, oraz na sieci wodociągowej, PPIS …

Komunikat ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim dotyczący PSZOK w Klępinie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ogłasza komunikat:

ZGKiM w Nowgorodzie Bobrzańskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11. Ust 8 ustawy Prawo z zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

„„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach …

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.,

przedstawia nowe kalendarze wywozu odpadów stałych na rok 2021.

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021 roku.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

ogloszenie o zamowieniuPobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 do UmowyPobierz Załącznik nr 1 do Umowy - EXCELPobierz Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ...

KOMUNIKAT – PSZOK

PSZOK ZMIANA Pobierz

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Harmonogram wywozu odpadów do 30 czerwca 2020r.

Harmonogram