stat

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nowogród Bobrzański.

Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z 20 grudnia 2012 r. Repertorium A numer 8281/2012, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XXVIII/169/12 z 8 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Nowogród Bobrzański, która posiada w niej 116 943 udziałów o łącznej wartości 11 694 300,00 zł.

Nazwa:  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Oznaczenie formy prawnej:  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarejestrowana:  Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wpis pod numerem KRS: 0000446093

Rejestracja Spółki nastąpiła 31 grudnia 2012 r.

Siedziba: m. Nowogród Bobrzański, woj. lubuskie, powiat zielonogórski, gmina Nowogród Bobrzański

Adres: ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański

Numer identyfikacyjny REGON 081102973

Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP)  929-00-09-421

Kapitał zakładowy Spółki  11 694 300,00 zł

Konto bankowe Spółki Bank Spółdzielczy Żagań Oddział Nowogród Bobrzański
86-96570007-0020-0205-9109-0001