Kontakt

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.

ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański

tel. (68) 327 65 50
fax.: (68) 327 64 67
e-mail: mgzgkim@wp.pl
www.zgkimnb.pl

Wykaz telefonów wewnętrznych:

  • Prezes Zarządu – w. 109
  • Sekretariat – w. 108
  • Główna Księgowa – w. 107
  • Zamówienia publiczne – w. 108
  • Kadry / Płace – w. 106
  • Księgowość – w. 107
  • Gospodarka odpadami – w. 105
  • Kierownik Techniczny – w. 104
  • Wodociągi – w. 103
  • Kasa – w. 102

Godziny pracy Spółki: w dni robocze godz. 7:00 – 15:00

Godziny przyjmowania interesantów przez Prezesa Zarządu: od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00 – 15:00 po uprzednim umówieniu się ( telefonicznie lub osobiście w sekretariacie Spółki);

Zgłaszanie Awarii Sieci Wodociągowej i Kanalizacyjnej

Całodobowo – tel. (68) 327 65 50

Oczyszczalnia ścieków
Sportowa 1, 66-010 Nowogród Bobrzański
tel. (68) 321 60 85

Stacja uzdatniania wody
Do Wodociągów 1, 66-010 Nowogród Bobrzański

Składowisko odpadów w Klępinie

Czynne w dni robocze w godz. 7.00-15.00

Formularz kontaktowy

[contact-form-7 id=”850″]
Administratorem danych osobowych jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o. ,posiadający numer identyfikacji podatkowej
NIP 929-00-09-421 REGON 08102973, Inspektor Ochrony Danych Osobowych Anna Reszel odtj.reszel@gmail.com
Przetwarzamy dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym
podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora
w postaci komunikacji z użytkownikami strony).
Dane będą przetwarzane nie dłużej niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi,
a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie.
Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania , a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia swoich danych swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Comments are closed.