Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia ofert na wykonanie usług: odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków Nowogród Bobrzański

Zaproszenie do złożenia oferty Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy Załacznik nr 2 -wzór umowy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą ” Zakup energii elektrycznej na 2019 rok”

Zaproszenie do złożenia ofert Istotne Warunki Zamówienia Wykaz PPE FORMULARZ OFERTOWY WZÓR UMOWY Pełnomocnictwo - wzór Decyzja o zamknięciu postępowania

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty cenowej na Obsługę bankową.

Zaproszenie do złożenia oferty

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia ofert na dostawę energii elektrycznej dla Zakładu;

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH(ON I Pb 95) wg bieżących potrzeb Zamawiającego -tankowanie pojazdów na stacji paliw Wykonawcy;

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport oraz zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających oczyszczalni ścieków Nowogród Bobrzański;

zaproszenie do składania oferty