smieciarka1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nowogród Bobrzański.

Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z 20 grudnia 2012 r. Repertorium A numer 8281/2012, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XXVIII/169/12 z 8 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Nowogród Bobrzański, która posiada w niej 114 943 udziałów o łącznej wartości 11 494 300,00 zł.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2019

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

  REJON 1 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Pocztowa 3 7,14 ,21,28 4,11, 18,25 4,11, 18,25 1,8,15,23, 29 6,13, 20, 27 3,10,17,24
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3,17 ,31 14, 28 14, 28 11, 25 2, 16, 30 13, 27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 3,17 ,31 14, 28 14, 28 11, 25 2, 16, 30 13, 27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18  9, 23 6, 18
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10, 24 7, 21 7, 21 4, 11, 18, 24 2,9, 16,21, 30 6, 13, 18, 25
  PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  PONIEDZIAŁEK Plac Wolności 11  7,14,21,28  4,11, 18,25  4,11, 18,25 1,8,15,23, 29 6,13,20, 27 3,10,17,24
  Dąbrowskiego 1-3
  Mickiewicza 4 Konopnickiej 5
  Pocztowa 16,17 Żarska 1,
  REJON 2 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto 3 Maja   14, 28 11, 25 11, 25    8, 23 6, 20  3, 17
  Dąbrowskiego
  Plac Wolności bez nr 11
  Szkolna
  Słowackiego 20 i 24 Żarska 8,8a i 11-21
  Dobra 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 8 5 5 9 7 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 8 5 5 9, 24 7, 21 4, 25
  REJON 3 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogód B. 7, 21 4, 18 4, 18 1,15, 29 13, 27 10, 24
  PONIEDZIAŁEK Bogaczów
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 10 8  5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 10 8  5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 11 8 8 12 10  7
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9 6 6 10,24  8, 21  5, 25
  REJON 4 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogód B. 7, 21 4, 18 4, 18 1,15, 29 13, 27 10, 24
  Sterków
  PONIEDZIAŁEK Pajęczno
  Wysoka
  Łagoda
  TURÓW
  PODGÓRZYCE
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9 6 6 10, 24 8, 21 5, 25
  REJON 5 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Dobroszów Wielki  14, 28 11, 25 11, 25 8, 23 6, 20 3, 17
  PONIEDZIAŁEK CIESZÓW
  Białowice
  Dobroszów Mały
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 15 12 12 16 14 11
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 14 11 11 15, 29 13, 28 10,25
  PONIEDZIAŁEK POPOWICE  14, 28 11, 25 11, 25 8, 23 6, 20 3, 17
  KRZYWA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 14 11 11 15,29 13, 28 10,25

   

  REJON 1 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Pocztowa 3 1,8,15,22,29 5,12,19, 26 2,9,16, 23,30 7,14, 21,28 4,12,18, 25 2,9,16,23, 30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 11, 25 8, 22 5, 19 3,17, 31 14, 28 12, 30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 11, 25 8, 22 5, 19 3,17, 31 14, 28 12, 30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 4, 18 1, 13,29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4, 11, 18, 23 1, 8, 13, 20, 29 5,12, 19, 24 3, 10, 17, 22,31 7, 21 5, 19
  PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  PONIEDZIAŁEK Plac Wolności 11
  Dąbrowskiego 1-3
  Mickiewicza 4 Konopnickiej 5 1,8,15,22,29 5,12,19, 26 2,9,16, 23,30 7,14, 21,28 4,12,18, 25 2,9,16,23, 30
  Pocztowa 16,17 Żarska 1,
  REJON 2 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto 3 Maja 1,15,29 12,26 9,23 7,21 4,18 2,16,30
  Dąbrowskiego
  Plac Wolności bez nr 11
  Szkolna
  Słowackiego 20 i 24 Żarska 8,8a i 11-21
  Dobra 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 9 6 10 8 5 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9, 23 6, 20 10,24 8,22 5 3
  REJON 3 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogód B. 8, 22 5,19 2,16,30 14,28 12, 25 9,23
  PONIEDZIAŁEK Bogaczów
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 12 9 13 11 8 6
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10, 23 7,20 11, 24 9,22 6 4
  REJON 4 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogód B. 8, 22  5, 19 2, 16,30 14, 28 12, 25 9, 23
  Sterków
  PONIEDZIAŁEK Pajęczno
  Wysoka
  Łagoda
  TURÓW
  PODGÓRZYCE
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10,23 7,20 11,24 9,22 6 4
  REJON 5 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Dobroszów Wielki 1,15, 29 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18 2,16, 30
  PONIEDZIAŁEK CIESZÓW
  Białowice
  Dobroszów Mały
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 16 13 17 15 14 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 15,29 12,27 16,30 14,29 13 9
  PONIEDZIAŁEK POPOWICE 1,15,29 12, 26 9, 23 7,21 4, 18  2,16, 30
  KRZYWA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 15,29 12,27 16,30 14,29 13 9
  REJON 6 WTOREK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KOTOWICE 8,22 5,19 5,19, 2, 16,30 14,  28 11, 25
  PRZYBYMIERZ
  SKIBICE
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 15 12 12 16 14 11
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 14 11 11 15,29 13, 28 10,25
  REJON 7 WTOREK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KACZENICE 8, 22 5, 19 5, 19 2, 16,30 14, 28 11, 25
  KRZEWINY
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 11 8 8 12 10 7
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 9 6 6 10,24 8, 21 5,25
  REJON 8 WTOREK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KAMIONKA 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18
  PIERZWIN
  PIELICE
  NIWISKA
  URZUTY
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA 9 6 6 10 8 5
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 11 8 8 12 10 7
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 9 6 6 10,24 8, 21 5, 25
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. 2, 15, 29 12, 26 12, 26 9, 23 7, 21 4, 18
  KAMIONKA KOSCIELNA 1
  PIERZWIN NOWOGRODZKA 15
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3, 17,31  14, 28  14, 28 11, 25 2,16,30 13, 27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA 3, 17,31  14, 28  14, 28 11, 25 2,16,30 13, 27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10, 24  7, 21  7, 21 4, 18 9,23 6, 18
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 10, 24  7, 21  7, 21 4, 11,18, 24 2,9, 16,21, 30 6, 13,18, 25
  REJON 6 WTOREK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KOTOWICE 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23
  PRZYBYMIERZ
  SKIBICE
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 16 13 17 15 14 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 15,29 12,27 16,30 14,29 13 9
  REJON 7 WTOREK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KACZENICE 9, 23 6, 20 3, 17 1, 15, 29 12, 26 10, 23
  KRZEWINY
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.- MAKULATURA 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 12 9 13 11 8 6
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 10,23  7,20  11,24 9,22 6 4
  REJON 8 WTOREK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KAMIONKA 2,16, 30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31
  PIERZWIN
  PIELICE
  NIWISKA
  URZUTY
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 10 7 11 9 6 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 12 9 13 11 8 6
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 10,23 7,20 11,24 9,22 6 4
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. 2,16, 30 13,27 10,24 8,22 5,19 3,17,31
  KAMIONKA KOSCIELNA 1
  PIERZWIN NOWOGRODZKA 15
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28  12,30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28  12,30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 4,18 1,13,29 12,26 10,24  7,21   5,19
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 4,11,18,23 1,8,13,20,29 5,12,19,24 3,10,17,22,31  7,21  5,19
  REJON 9 ŚRODA ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz. miasto NAD BOBREM 1, 21, 28-32 2,9,16,23,30 6,13,20,27 6,13, 20,27 3,10,17,24,30 8,15,22,29 5,12, 19,26
  OS. ROBOTNICZE 1-3, 2
  LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11
  LIPOWA 2, 4, 6
  LIPOWA 8
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3,17,31 14,28 14,28 11,25 2,16,30  13,27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 3,17,31 14,28 14,28 11,25 2,16,30  13,27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 10,24 7,21 7,21  4,18 9,23  6,18
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10,24 7,21 7,21 4,11,18, 24 2,9,16,21, 30 6,13,18,25
  REJON 10 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogród Bobrzański KLĘPINA  9,23  6,20 6,20 3,17,30 15,29 12,26
  DRĄGOWINA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 15 12 12 16 14 11
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 14 11 11 15,29 13,28 10,25
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogród Bobrzański SOBOLICE  9,23  6,20  6,20 3,17,30 15,29 12,26
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 14 11 11 15 13 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 14 11 11 15,29 13, 28 10,25
  REJON 11 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrzański miasto GRODZKA  2,16,30 13,27 13,27 10,24 8,22  5,19
  MICKIEWICZA bez nr 4
  POCZTOWA bez nr 3, 6,8,16,17
  AKACJOWA
  BORÓWKOWA
  NOWOWIEJSKA BUKOWA
  OŚ.ROBOTNICZE (POZOSTAŁE NR) CICHA
  OKRĘŻNA DĘBOWA
  PIASKOWA DRZEWNA
  SŁOWICZA DWORCOWA
  SOSNOWA GAJOWA
  SPACEROWA NAD BOBREM( POZOSTAŁE .NR)
  ŚWIERKOWA GRUNWALDZKA
  SW. MIKOŁAJA JODŁOWA
  TAMA KOLEJOWA KASZTANOWA
  TOPOLOWA LEŚNA -POZOSTAŁE NR
  WARZYWNA ŁĄKOWA
  WILLOWA MARCINKOWSKIEGO
  WINIARY (BEZ NR 12,13,14,16) MYŚLIWSKA
  WOJSKA POLSKIEGO NAD STAWAMI
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 8 5 5 9 7 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 8 5 5 9,24 7,21 4,25
  REJON 9 ŚRODA ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrzański miasto Nad Bobrem 1, 21, 28-32 3,10,17,24,31  7,14,21,28  4,11,18,25  2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,27
  OS. ROBOTNICZE 1-3, 2
  LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11
  LIPOWA 2,4,6
  LIPOWA 8
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14,28 12,30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 4,18 1,13,29 12,26 10,24 7,21 5,19
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4,11,18,23 1, 8, 13, 20, 29 5,12,19,24 3, 10, 17, 22,31 7,21 5,19
  REJON 10 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogród Bobrzański KLĘPINA 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13,27 11, 27
  DRĄGOWINA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 16 13 17 15 14 10
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 15,29 12,27 16,30 14,29 13 9
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Gmina Nowogród Bobrzański SOBOLICE 10, 24 7,21 4, 18 2,16, 30 13, 27 11, 27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 15 12 16 14 13 9
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 15,29 12,27 16,30 14,29 13 9
  REJON 11 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrzański miasto GRODZKA 3,17,31 14, 28 11,25 9,23 6,20 4,18
  MICKIEWICZA bez nr 4
  POCZTOWA bez nr 3, 6,8,16,17
  AKACJOWA
  BORÓWKOWA
  NOWOWIEJSKA BUKOWA
  OS. ROBOTNICZE (POZOSTAŁE NR) CICHA
  OKRĘŻNA DĘBOWA
  PIASKOWA DRZEWNA
  SŁOWICZA DWORCOWA
  SOSNOWA GAJOWA
  SPACEROWA GEN.WALTERA-( POZOSTAŁE .NR)
  ŚWIERKOWA GRUNWALDZKA
  SW. MIKOŁAJA JODŁOWA
  TAMA KOLEJOWA KASZTANOWA
  TOPOLOWA LEŚNA -POZOSTAŁE NR
  WARZYWNA ŁĄKOWA
  WILLOWA MARCINKOWSKIEGO
  WINIARY (BEZ NR 12,13,14,16) MYSLIWSKA
  WOJSKA POLSKIEGO NAD STAWAMI
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 8 6 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 9 6 10 8 5 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9,23 6, 20 10,24 8,22 5 3

   

  REJON 12 CZWARTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz. miasto 9 MAJA 3,17,31 14,28 14,28 11,25 9,23 6, 19
  RYNEK (BEZ NR 8)
  SŁOWACKIEGO bez nr 20 i 24
  ZAMKOWA 2,4,9 i 5
  PORZECZKOWA BOTANICZNA
  REJA DZIAŁKOWA
  RÓŻANA GRABOWA
  SŁONECZNA JASNA
  SPOKOJNA KONOPNICKIEJ
  ŚW.JADWIGI KOŚCIELNA
  WARSZTATOWA KOŚCIUSZKI 3,5,7,8,9,10,11,15,21, 24,27,50
  WĄSKA KRÓTKA
  WIEJSKA LAZUROWA
  WITOSA LIPOWA – POZOSTAŁE NR
  WODNA MAŁA
  ZACISZE MIODOWA
  ZIELONA MŁYŃSKA
  ŻARSKA 3 NADRZEŻNA
  DOBRA – BEZ NR 2 OGRODOWA
  POLNA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 8 5 5 9 7 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 8 5 5 9, 24 7, 21 4, 25

   

  REJON 12 CZWARTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz. miasto 9 MAJA 4, 18 1,14, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
  RYNEK (BEZ NR 8)
  SŁOWACKIEGO bez nr 20 i 24
  ZAMKOWA 2,4,9 i 5
  PORZECZKOWA BOTANICZNA
  REJA DZIAŁKOWA
  RÓŻANA GRABOWA
  SŁONECZNA JASNA
  SPOKOJNA KONOPNICKIEJ
  ŚW.JADWIGI KOŚCIELNA
  WARSZTATOWA KOŚCIUSZKI 3,5,7,8,9,10,11,15,21, 24,27,50
  WĄSKA KRÓTKA
  WIEJSKA LAZUROWA
  WITOSA LIPOWA -POZOSTAŁE NR
  WODNA MAŁA
  ZACISZE MIODOWA
  ZIELONA MŁYŃSKA
  ZARSKA 3 NADBRZEŻNA
  DOBRA – BEZ NR 2 OGRODOWA
  POLNA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 9 6 10 8 5 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9, 23 6, 20 10,24 8, 22 5 3
  REJON 13 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto 9 Maja 4,5,13 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,19,26 6,10,17,24,31 7,14,21,28
  Kochanowskiego 1
  Winiary 12,14,16
  Zamkowa 1,3
  POCZTOWA 6-WSPOLNOTA
  DOLINA ZIELONA 1- WSPÓLNOTA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK  3,17,31 14,28 14,28 11,25 2,16,30 13, 27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA  3,17,31 14,28 14,28 11,25 2,16,30 13,27
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 10, 24 7,21 7,21 4,18 9,23 6,18
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10, 24 7,21 7,21 4,11,18,24 2,9,16,21,30 6,13,18,25
  PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto POCZTOWA 8 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,19,26 6,10,17,24,31 7,14,21,28
  RYNEK 8
  MICKIEWICZA 8
  ŻARSKA 2
  REJON 14 PIĄTEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto BOGACZOWSKA 11,25 8,22 8,22 5,19 6,17,31 14,28
  FABRYCZNA
  MIŁA
  SPORTOWA
  WESOŁA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 8 5 5 9 7 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 8 5 5 9, 24 7, 21 4, 25
  REJON 15 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto DOLINA ZIELONA 2 i 3 04, 18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21
  KOCHANOWSKIEGO BEZ NR 1
  KOLEJOWA
  KOŚCIUSZKI 2, 4,10a,16,18,20,23,24, 26, OD NR 28-65
  MAJOWA
  PROMYKOWA SKŁADOWA
  TĘCZOWA ZDROWA
  ZIELONOGÓRSKA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 7 4 4 8 6 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 8 5 5 9 7 4
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 8 5 5 9, 24 7, 21 4, 25

   

  REJON 13 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto 9 Maja 4,5,13 5,12,19,26 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 4,8,15,22,29 6,13,20,27
  Kochanowskiego 1
  Winiary 12,14,16
  Zamkowa 1,3
  POCZTOWA 6-WSPOLNOTA
  DOLINA ZIELONA 1- WSPÓLNOTA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14, 28 12,30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 11,25 8,22 5,19 3,17,31 14, 28 12,30
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 4,18 1,13,29 12,26 10,24 7, 21 5,19
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. BIOODPADY 4,11,18,23 1,8,13,20,29 5,12,19,24 3,10,17,22,31 7, 21 5,19
  PIĄTEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto POCZTOWA 8 5,12,19,26 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 4,8,15,22,29 6,13,20,27
  RYNEK 8
  MICKIEWICZA 8
  ŻARSKA 2
  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2018
  INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00
  REJON 14 PIĄTEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz.miasto BOGACZOWSKA 12,26 9,23 6,20 4,18 4,15,29 13,27
  FABRYCZNA
  MIŁA
  SPORTOWA
  WESOŁA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 9 6 10 8 5 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9, 23 6, 20 10, 24 8,22 5 3
  REJON 15 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
  ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Nowogród Bobrz. miasto DOLINA ZIELONA 2 i 3 5,19 2,16,30 13,27 11,25 8,22 6,20
  KOCHANOWSKIEGO BEZ NR 1
  KOLEJOWA
  KOŚCIUSZKI 2, 4,10a,16,18,20,23,24, 26, OD NR 28-65
  MAJOWA
  PROMYKOWA SKŁADOWA
  TĘCZOWA ZDROWA
  ZIELONOGÓRSKA
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 8 5 9 7 4 2
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 9 6 10 8 5 3
  WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 9, 23 6,20 10, 24 8, 22 5 3

  HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH