wodomierz1

Wodomierze główne odczytywane są przez pracowników Spółki w okresach:

  1. miesięcznym – Spółdzielnie Mieszkaniowe, Wspólnoty Mieszkaniowe
  2. trzymiesięcznym – pozostali odbiorcy usług

Harmonogram odczytu wodomierzy na koniec miesiąca w okresach trzymiesięcznych:

Nowogród Dolny – Styczeń, Kwiecień, Lipiec, Październik

Nowogród Górny – Luty, Maj, Sierpień, Listopad

Klępina, Białowice, Cieszów, Dobroszów Mały, Osiedle Witosa oraz podmioty gospodarcze – Marzec, Czerwiec, Wrzesień, Grudzień

Odczyty dokonywane są w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00.

Właściciel nieruchomości jest obowiązany do umożliwienia pracownikowi Spółki osobistego odczytu wskazań wodomierza.

Jeżeli pracownik Spółki nie zastanie Klienta w domu, zostawi powiadomienie z prośbą o podanie odczytu wodomierza. Prosimy wówczas o podanie aktualnego odczytu wskazań wodomierza. Można tego dokonać, w dni robocze w godz. od 7.00 do 15:00, osobiście w siedzibie Spółki, telefonicznie, dzwoniąc pod numery tel. (68) 327 65 50 lub 664 748 917 albo za pośrednictwem poczty elektronicznej pisząc na adres: mgzgkim@wp.pl

Należy podawać wszystkie czarne cyfry odczytane od lewej strony liczydła, łącznie z zerami, jeżeli wystąpiły przed właściwą wartością wskazania.

O podawanie odczytów prosimy wyłącznie wtedy, gdy pracownik Spółki nie zastanie Państwa w domu.