Zaproszenie do złożenia oferty na sfinansowanie zadania inwestycyjnego

Zaproszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim- 5”

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim- 3”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt Wykonawczy-Opis techniczny WP. Br -Sanitarna nr 1 WP. Br -Sanitarna nr 2 Projekt Wykonawczy-Opis ...

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Zdalny odczyt poboru wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Specyfikacja Warunków Zamówienia pytania i wyjaśnienia do SWZ nr 1 Informacja z otwarcia ofert Informacja z otwarcia ofert ...

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański : „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Specyfikacja-warunków-zamówienia od 43 do 73 str. Projekt Wykonawczy-Opis techniczny WP. Br -Sanitarna nr 1 WP. Br -Sanitarna nr ...

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O. zaprasza wykonawców do składania ofert w przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Uruchomienie e-usług dla ludności – dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu informatycznego w ZGKiM sp. z o.o. Nowogród Bobrzański”

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SIWZ Pytania i Odpowiedzi Zmiany treści SIWZ załaczniki.doc ZMIANA TREŚCI SIWZ 2 Informacja z otwarcia ofert Informacje o ...