Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. obecnie realizuje projekt pn.:

Budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Jest to znacząca inwestycja dla społeczności Gminy Nowogród Bobrzański. Projekt polega na realizacji działań wspierających gospodarkę wodno-ściekowej i dotyczy budowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim. W ramach projektu zakłada się wykorzystanie OZE (rekuperacja – pompa ciepła) oraz wdrożenie inteligentnego systemu zarządzania. Inwestycja umożliwi prawidłowe funkcjonowanie obiektu w zakresie technicznym i technologicznym przy zwiększonej ilości ścieków do niej dopływających.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do dobrej jakości infrastruktury kanalizacyjne na obszarze Gminy Nowogród Bobrzański.

Spółka na realizację tej inwestycji otrzymała dofinansowanie w wysokości 3 351 696,00 zł, natomiast całkowita wartość inwestycji wynosi 6 736 799,33 zł.

Projekt realizowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Działania 4.3 Gospodarka wodno-ściekowa. Realizacja tejże inwestycji rozpoczęła się 2016-07-07 a zakończy się 2019-06-30.