smieciarka1

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nowogród Bobrzański.

Spółka została utworzona na podstawie Aktu Założycielskiego z 20 grudnia 2012 r. Repertorium A numer 8281/2012, sporządzonego na podstawie Uchwały nr XXVIII/169/12 z 8 listopada 2012 r. Rady Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim w sprawie likwidacji Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Nowogród Bobrzański, która posiada w niej 114 943 udziałów o łącznej wartości 11 494 300,00 zł.

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2017

INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00

REJON 1 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Pocztowa 3 2,9,16,23,30 6,13,20, 27 6,13,20, 27 3,10,18, 24 2,8,15,22, 29 5,12,19,26
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  – PLASTIK 5,19 2, 16 2, 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 5,19 2, 16 2, 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 12,26 9, 23 16, 30 6, 20 4, 18 1, 29
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20,  27 4, 11,18, 25 1, 8, 14, 22, 29
PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
PONIEDZIAŁEK Plac Wolności 11 2,9,16,23,30 6,13,20, 27 6,13,20, 27 3,10,18, 24 2,8,15,22, 29 5,12,19,26
  Dąbrowskiego 1-3
Mickiewicza 4 Konopnickiej 5
Pocztowa 16,17 Żarska 1,
 
REJON 2 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto 3 Maja 2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19
Dąbrowskiego
Plac Wolności bez nr 11
Szkolna
Słowackiego 20 i 24 Żarska 8,8a i 11-21
Żymierskiego 2
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10 7 7 4 9 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10 7 7 4, 18 9, 23 6, 20
 
REJON 3 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE          
Gmina Nowogód B. 9, 23 6, 20 6, 20 3, 18 2, 15, 29 12, 26
PONIEDZIAŁEK Bogaczów
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  PLASTIK 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  MAKULATURA 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 13 10 10 7 12 9
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 11 8 8 5,18 10, 23 7, 20
 
REJON 4 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE          
Gmina Nowogód B. 9, 23 6, 20 6, 20 3, 18 2, 15, 29 12, 26
Sterków
PONIEDZIAŁEK Pajęczno
Wysoka
Łagoda
TURÓW
PODGÓRZYCE
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  –   PLASTIK 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 11 8 8 5,18 10, 23 7, 20
REJON 5 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE      
Dobroszów Wielki 2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19
PONIEDZIAŁEK CIESZÓW
Białowice
Dobroszów Mały
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  MAKULATURA 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 17 14 14 11 16 13
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 16 13 13 10,24 15, 29 12,26
PONIEDZIAŁEK POPOWICE 2, 16, 30 13, 27 13, 27 10, 24 8, 22 5, 19
KRZYWA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 16 13 13 10,24 15, 29 12,26

 

REJON 1 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
  Pocztowa 3 3,10,17,24 31 7,14,21, 28 4,11,18,25 2,9,16, 23,30 6,14, 20,27 4,11,18,27
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 30 14,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 14,28
PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
PONIEDZIAŁEK Plac Wolności 11
  Dąbrowskiego 1-3
Mickiewicza 4 Konopnickiej 5 3,10,17,24 31 7,14,21, 28 4,11,18,25 2,9,16, 23,30 6,14, 20,27 4,11,18,27
Pocztowa 16,17 Żarska 1,
REJON 2 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto 3 Maja 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
Dąbrowskiego
Plac Wolności bez nr 11
Szkolna
Słowackiego 20 i 24 Żarska 8,8a i 11-21
Żymierskiego 2
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  PLASTIK 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  MAKULATURA 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 4 8 5 3 7 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4, 18 8, 22 5, 19 3, 18 7 5
REJON 3 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Gmina Nowogód B. 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 14, 27 11, 27
PONIEDZIAŁEK Bogaczów
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  PLASTIK 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 7 11 8 6 10 8
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 5,18 9,22 6, 19 4,18 8 6
REJON 4 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Gmina Nowogód B. 10, 24 7, 21 4, 18 2, 16, 30 14, 27 11, 27
Sterków
PONIEDZIAŁEK Pajęczno
Wysoka
Łagoda
TURÓW
PODGÓRZYCE
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  – PLASTIK 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 5,18 9,22 6, 19 4,18 8 6
REJON 5 PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Dobroszów Wielki 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
PONIEDZIAŁEK CIESZÓW
Białowice
Dobroszów Mały
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –  MAKULATURA 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 11 16 12 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10,24 14,28 11,25 9,23 14 11
PONIEDZIAŁEK POPOWICE 3, 17, 31 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20 4, 18
KRZYWA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10,24 14,28 11,25 9,23 14 11
 REJON 6 WTOREK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE        
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KOTOWICE 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27
PRZYBYMIERZ
SKIBICE
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.-   MAKULATURA 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 17 14 14 11 16 13
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 16 13 13 10,24 15, 29 12,26
 REJON 7 WTOREK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE        
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KRZEWINY 10, 24 7, 21 7, 21 4, 18 2, 16, 30 13, 27
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.-   MAKULATURA 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 16 13 13 10,24 15, 29 12,26
  REJON 8 WTOREK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE        
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KACZENICE 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20
KAMIONKA
PIERZWIN
PIELICE
NIWISKA
URZUTY
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.-   MAKULATURA 11 8 8 5 10 7
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 13 10 10 7 12 9
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 11 8 8 5,18 10, 23 7, 20
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE        
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. 3, 17, 31 14, 28 14, 28 11, 25 9, 23 6, 20
KAMIONKA KOSCIELNA 1
PIERZWIN NOWOGRODZKA 15
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 5, 19 2, 16 2, 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.-   MAKULATURA 5, 19 2, 16 2, 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 12, 26 9, 23 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20,  27 4, 11,18, 25 1, 8, 14, 22, 29

 

REJON 6 WTOREK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KOTOWICE 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 28
PRZYBYMIERZ
SKIBICE
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.-   MAKULATURA 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 11 16 12 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 10,24 14,28 11,25 9,23 14 11
REJON 7 WTOREK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KRZEWINY 11, 25 8, 22 5, 19 3, 17, 31 14, 28 12, 28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.-   MAKULATURA 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 10,24 14,28 11,25 9,23 14 11
REJON 8 WTOREK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ. KACZENICE 4,18 1, 16, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
KAMIONKA
PIERZWIN
PIELICE
NIWISKA
URZUTY
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.     –        PLASTIK 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.    –   MAKULATURA 5 9 6 4 8 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 7 10 8 6 11 8
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 5,18 9,22 6, 19 4,18 8 6
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
GMINA NOWOGRÓD BOBRZ.
KAMIONKA KOSCIELNA 1 4,18 1, 16, 29 12, 26 10, 24 7, 21 5, 19
PIERZWIN NOWOGRODZKA 15
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. –        PLASTIK 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.    –   MAKULATURA 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 14,28
REJON 9 ŚRODA ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz. miasto GEN. WALTERA 1, 21, 28-32 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,19,26 4,10,17,24,31 7,14,21,28
OS. ROBOTNICZE 1-3, 2
LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11
LIPOWA 2, 4, 6
LIPOWA 8 4,11,18,25 1,8,15,22 1,8,15,22,29 5,12,19,26 4,10,17,24,31 7,14,21,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 5,19 2,16 2,9,23 13,27 11,25 8,22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 5,19 2,16 2,9,23 13,27 11,25 8,22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 12,26 9,23 16,30 6,20 4,18 1,29
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 12,26 9,23 16,30 6,13,20,27 4,11,18,25 1,8,14,22,29
REJON 10 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Gmina Nowogród Bobrzański KLĘPINA 11,25 8,22 8,22 5,19 4,17,31 14,28
DRĄGOWINA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 17 14 14 11 16 13
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 16 13 13 10,24 15,29 12,26
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Gmina Nowogród Bobrzański SOBOLICE 11,25 8,22 8,22 5,19 4,17,31 14,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 16 13 13 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 16 13 13 10,24 15, 29 12,26
REJON 11 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrzański miasto GRODZKA 4,18 1,15 1,15,29 12,26 10,24 7,21
MICKIEWICZA bez nr 4
POCZTOWA bez nr 3, 6,8,16,17
AKACJOWA
NAD STAWAMI 1 BORÓWKOWA
NOWOWIEJSKA BUKOWA
OS. ROBOTNICZE (POZOSTAŁE NR) CICHA
OKRĘŻNA DĘBOWA
PIASKOWA DRZEWNA
SŁOWICZA DWORCOWA
SOSNOWA GAJOWA
SPACEROWA GEN.WALTERA-( POZOSTAŁE .NR)
ŚWIERKOWA GRUNWALDZKA
SW. MIKOŁAJA JODŁOWA
TAMA KOLEJOWA KASZTANOWA
TOPOLOWA LEŚNA -POZOSTAŁE NR
WARZYWNA ŁĄKOWA
WILLOWA 1 MAJA
WINIARY (BEZ NR 12,13,14,16) MARCINKOWSKIEGO
WOJSKA POLSKIEGO MYSLIWSKA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 10 7 7 4 9 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10 7 7 4,18 9,23 6,20
REJON 9 ŚRODA ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
Nowogród Bobrzański miasto GEN. WALTERA 1, 21, 28-32 5,12,19,26 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2,8,15,22,29 6,13,20,27
OS. ROBOTNICZE 1-3, 2
LEŚNA 3, 5, 7, 9, 11
LIPOWA 2,4,6
LIPOWA 8 5,12,19,26 2,9,16,23,30 6,13,20,27 4,11,18,25 2,8,15,22,29 6,13,20,27
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 6,20 3,17,31 14,28 12,26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 13,27 10,24 7,21 5,19 2, 30 14,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 14,28
REJON 10 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
Gmina Nowogród Bobrzański KLĘPINA 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
DRĄGOWINA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 11 16 12 10 15 12
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10,24 14,28 11,25 9,23 14 11
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
Gmina Nowogród Bobrzański SOBOLICE 12, 26 9, 23 6, 20 4, 18 2, 15, 29 13, 27
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 10 14 11 9 14 11
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10,24 14,28 11,25 9,23 14 11
REJON 11 ŚRODA ULICA/ MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE  
Nowogród Bobrzański miasto GRODZKA 5, 19 2, 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20
MICKIEWICZA bez nr 4
POCZTOWA bez nr 3, 6,8,16,17
AKACJOWA
NAD STAWAMI 1 BORÓWKOWA
NOWOWIEJSKA BUKOWA
OS. ROBOTNICZE (POZOSTAŁE NR) CICHA
OKRĘŻNA DĘBOWA
PIASKOWA DRZEWNA
SŁOWICZA DWORCOWA
SOSNOWA GAJOWA
SPACEROWA GEN.WALTERA-( POZOSTAŁE .NR)
ŚWIERKOWA GRUNWALDZKA
SW. MIKOŁAJA JODŁOWA
TAMA KOLEJOWA KASZTANOWA
TOPOLOWA LEŚNA -POZOSTAŁE NR
WARZYWNA ŁĄKOWA
WILLOWA 1 MAJA
WINIARY (BEZ NR 12,13,14,16) MARCINKOWSKIEGO
WOJSKA POLSKIEGO MYSLIWSKA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 4 8 5 3 7 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4,18 8, 22 5,19 3,18 7 5

 

REJON 12 CZWARTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz. miasto 9 MAJA 12, 26 9,23 2, 16,30 13 ,27 11, 25 8, 22
RYNEK (BEZ NR 8)
SŁOWACKIEGO bez nr 20 i 24
POLNA ZAMKOWA 2,4,9 i 5
PORZECZKOWA BOTANICZNA
PROMYKOWA DZIAŁKOWA
REJA GRABOWA
RÓŻANA JASNA
SŁONECZNA KONOPNICKIEJ
SPOKOJNA KOŚCIELNA
ŚW.JADWIGI KOŚCIUSZKI 3,5,7,8,9,10,11,15,21, 24,27,50
WARSZTATOWA KRÓTKA
WĄSKA LAZUROWA
WIEJSKA LIPOWA – POZOSTAŁE NR
WITOSA MIŁA
WODNA MAŁA
ZACISZE MIODOWA
ZIELONA MŁYŃSKA
ZARSKA 3 NAD STAWAMI (BEZ NR 1)
ŻYMIERSKIEGO – BEZ NR 2 NADBRZEŻNA
OGRODOWA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 10 7 7 4 9 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10 7 7 4, 18 9, 23 6, 20

 

REJON 12 CZWARTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz. miasto 9 MAJA 6, 20 3,17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7, 21
RYNEK (BEZ NR 8)
SŁOWACKIEGO bez nr 20 i 24
POLNA ZAMKOWA 2,4,9 i 5
PORZECZKOWA BOTANICZNA
PROMYKOWA DZIAŁKOWA
REJA GRABOWA
RÓŻANA JASNA
SŁONECZNA KONOPNICKIEJ
SPOKOJNA KOŚCIELNA
ŚW.JADWIGI KOŚCIUSZKI 3,5,7,8,9,10,11,15,21, 24,27,50
WARSZTATOWA KRÓTKA
WĄSKA LAZUROWA
WIEJSKA LIPOWA -POZOSTAŁE NR
WITOSA MIŁA
WODNA MAŁA
ZACISZE MIODOWA
ZIELONA MŁYŃSKA
ZARSKA 3 NAD STAWAMI (BEZ NR 1)
ŻYMIERSKIEGO – BEZ NR 2 NADBRZEŻNA
OGRODOWA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 4 8 5 3 7 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4, 18 8, 22 5, 19 3, 18 7 5
REJON 13 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto 9 Maja 4,5,13 5,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,30
Kochanowskiego 1
Winiary 12,14,16
Zamkowa 1,3
POCZTOWA 6-WSPOLNOTA
DOLINA ZIELONA 1- WSPÓLNOTA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 5,19 2, 16 2, 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 5,19 2, 16 2, 9, 23 13, 27 11, 25 8, 22
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 12,26 9, 23 16, 30 6, 20 4, 18 1, 29
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20, 27 4, 11,18, 25 1, 8, 14, 22, 29
PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto POCZTOWA 8 5,13,20,27 3,10,17,24 3,10,17,24,31 7,14,21,28 5,12,19,26 2,9,16,23,30
RYNEK 8
MICKIEWICZA 8
ŻARSKA 2
REJON 14 PIĄTEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto BOGACZOWSKA 13,27 10,24 10,24 7,21 5,19 2,16,30
FABRYCZNA
SPORTOWA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – SZKŁO 10 7 7 4 9 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10 7 7 4, 18 9, 23 6, 20
REJON 15 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto DOLINA ZIELONA 2 i 3 05, 20 3,17 3,17,31 14,28 12,3 9,23
KOCHANOWSKIEGO BEZ NR 1
KOLEJOWA
KOŚCIUSZKI 2, 4,10a,16,18,20,23,24, 26, OD NR 28-65
MAJOWA
SKŁADOWA
WESOŁA
ZDROWA
ZIELONOGÓRSKA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 9 6 6 3 8 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 10 7 7 4 9 6
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 10 7 7 4, 18 9, 23 6, 20

 

REJON 13 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto 9 Maja 4,5,13 7,14,21,28 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,21,29
Kochanowskiego 1
Winiary 12,14,16
Zamkowa 1,3
POCZTOWA 6-WSPOLNOTA
DOLINA ZIELONA 1- WSPÓLNOTA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 30 14,28
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT.  BIOODPADY 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 14,28
PIĄTEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto POCZTOWA 8 7,14,21,28 4,11,18,25 1,8,15,22,29 6,13,20,27 3,10,17,24 1,8,15,21,29
RYNEK 8
MICKIEWICZA 8
ŻARSKA 2
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW – 2017
INFORMUJEMY, ŻE POJEMNIKI I WORKI NA ODPADY MAJĄ BYĆ WYSTAWIONE W DNIU WYWOZU DO GODZINY 7.00
REJON 14 PIĄTEK  ULICA / MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
 
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz.miasto BOGACZOWSKA 14,28 11,25 8,22 6,2 3,17 1,15,29
FABRYCZNA
SPORTOWA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 4 8 5 3 7 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4, 18 8, 22 5, 19 3, 18 7 5
 
REJON 15 PIĄTEK ULICA/MIEJSCOWOŚĆ LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY KOMUNALNE ZMIESZANE
Nowogród Bobrz. miasto DOLINA ZIELONA 2 i 3 7,21 4,18 1,15,29 13,27 10,24 8,21
KOCHANOWSKIEGO BEZ NR 1
KOLEJOWA
KOŚCIUSZKI 2, 4,10a,16,18,20,23,24, 26, OD NR 28-65
MAJOWA
SKŁADOWA
WESOŁA
ZDROWA
ZIELONOGÓRSKA
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – PLASTIK 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – MAKULATURA 3 7 4 2 6 4
WYWÓZ ODPADÓW SELEKTYWNYCH – SZKŁO 4 8 5 3 7 5
WYWÓZ ODPADÓW SELEKT. – BIOODPADY 4, 18 8, 22 5, 19 3, 18 7 5

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW SELEKTYWNYCH – 2017

PONIEDZIAŁEK ULICA / MIEJSCOWOŚĆ STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
ODPADY SELEKTYWNE – WYWÓZ
Nowogród Bobrz. miasto WINIARY 12
WINIARY 16
KOCHANOWSKIEGO
ZAMKOWA
9 MAJA 4,5,13
POCZTOWA 6
ZAKŁAD KARNY
STACJA CPN
BIURO-DĄBROWSKIEGO
PLASTIK, MAKULATURA 5, 19 2, 16 2, 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14,28
SZKŁO 12, 26 9, 23 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
BIOODPADY 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20, 27 4, 11,18, 25 1, 8, 14, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 7,21
Nowogród Bobrz.
URZĄD MIASTA SŁOWACKIEGO
WITOSA
WSPÓLNOTY DOLINA ZIELONA 1
LIPOWA 8
SZKOŁA MARCINKOWSKIEGO
POCZTOWA 3 i 16
 PLASTIK, MAKULATURA 5, 19 2, 16 2, 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14,28
 SZKŁO 12, 26 9, 23 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
BIOODPADY 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20, 27 4, 11,18, 25 1, 8, 14, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 14,28
Nowogród Bobrz.
PRZEDSZKOLE KOSCIUSZKI
SZKOLNA
 PLASTIK, MAKULATURA 5 2 2 6 4 14 13 10 7 5 16 14
 SZKŁO 12 9 16 6 4 1 13 10 7 5 2 14
Nowogród Bobrz. KAMIONKA
GMINA PIERZWIN
 PLASTIK, MAKULATURA 5, 19 2, 16 2, 9, 23 6, 20 4, 18 1, 14, 29 13, 27 10, 24 7, 21 5, 19 2, 16, 30 14,28
 SZKŁO 12, 26 9, 23 16, 30 13, 27 11, 25 8, 22 6, 20 3, 17, 31 14, 28 12, 26 9, 23 7,21
BIOODPADY 12, 26 9, 23 16, 30 6, 13, 20, 27 4, 11,18, 25 1, 8, 14, 22, 29 6, 13, 20, 27 3, 10, 17, 24, 31 7,14,21,28 5, 12, 19, 26 2, 16, 30 14,28