Postępowania o udzielenie zamówienia na „zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

Termin składania ofert : 24.02.2022r. do godziny 12:00

2021-11-23 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański Ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w :

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2022r.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

“Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

Ogłoszenie

o zamówieniu Dostawy Zakup paliwa do samochodów służbowych ZGKiM

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymaganiapojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie zobowiązującymi przepisami – Prawo o …

ZGKiM w Nowgorodzie Bobrzańskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11. Ust 8 ustawy Prawo z zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

„„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach …

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA „Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

ogloszenie o zamowieniuPobierz SIWZPobierz Załącznik nr 1 do UmowyPobierz Załącznik nr 1 do Umowy - EXCELPobierz Załącznik nr 2 do SIWZ-Formularz ...