Informujemy, że rozstrzygnęliśmy przetarg na dostawę paliw płynnych do pojazdów naszej Spółki. W toku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, którym został Polski Koncern Naftowy ORLEN. Zaoferował on realizację dostaw za kwotę niemal 170 tys. zł.