ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O. zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Zdalny odczyt poboru wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.