OFERTA PRACY.

Prezes ZarząduZakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:Referenta ds. ochrony środowiska – …

OFERTA PRACY

Prezes ZarząduZakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:Referenta ds. administracyjnych – …

ZAPYTANIE OFERTOWE

na: „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymaganiapojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie zobowiązującymi przepisami – Prawo o …

Oferta pracy

Zakład Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.  poszukuje pracownika  na stanowisko pracy :           Pracownik gospodarczy  – obsługa …

Ogłoszenie ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim

Ogłoszenie o terminach zbiórki odpadów wielkogabarytowych w miesiącu kwietniu 2021r.

Komunikat ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim dotyczący PSZOK w Klępinie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej W Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ogłasza komunikat:

ZGKiM w Nowgorodzie Bobrzańskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11. Ust 8 ustawy Prawo z zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

„„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach …

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.,

przedstawia nowe kalendarze wywozu odpadów stałych na rok 2021.

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021 roku.”

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. …