Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko: PRACOWNIK GOSPODARCZY – OBSŁUGA ŚMIECIARKI

Wielkanoc 2023

2023-04-06

ZGKIM informuje o wyborze oferty w przetargu

pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.”

Zmiana opłat za odbiór nieczystości płynnych!

Z dniem 1 grudnia 2022r. obowiązują następujące opłaty za usługę wywozu i utylizacji, nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z …

Informacja dla mieszkańców

24 stycznia 2023r. odbędzie się odbiór naturalnych choinek przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim. Prosimy mieszkańców o pozostawianie choinek obok altan śmietnikowych …

ZGKIM informuje o przetargu pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.”

Całość dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania odbywa się przy pomocy platformy zakupowej pod linkiem: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.

Informuje o zakończeniu realizacji projektu

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY – OBSŁUGA ŚMIECIARKI

Informacja o przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni

Zapraszamy do składania ofert