Zmiana opłat za odbiór nieczystości płynnych!

Z dniem 1 grudnia 2022r. obowiązują następujące opłaty za usługę wywozu i utylizacji, nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów z …

Informacja dla mieszkańców

24 stycznia 2023r. odbędzie się odbiór naturalnych choinek przez ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim. Prosimy mieszkańców o pozostawianie choinek obok altan śmietnikowych …

ZGKIM informuje o przetargu pt. „Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu gminy Nowogród Bobrzański w 2023r.”

Całość dokumentacji oraz przeprowadzenie postępowania odbywa się przy pomocy platformy zakupowej pod linkiem: 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.

Informuje o zakończeniu realizacji projektu

Zakład Gospodarki Komunalnej I Mieszkaniowej w Nowogrodzie
Bobrzańskim Sp. z o.o. prowadzi nabór na stanowisko:

PRACOWNIK GOSPODARCZY – OBSŁUGA ŚMIECIARKI

Informacja o przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni

Zapraszamy do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZGKIM W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SP. Z O.O.

Drodzy mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy Państwa, że ZGKIM w Nowogrodzie Bobrzańskim wzbogacił się o nowy samochód asenizacyjny.W związku z tym, usługa wywozu nieczystości płynnych …

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : “zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

.