Informacja o przetargu na odbiór, wywóz i zagospodarowanie osadów ściekowych z oczyszczalni

Zapraszamy do składania ofert

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

ZAKUP PALIWA DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH ZGKIM W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SP. Z O.O.

Drodzy mieszkańcy !

Uprzejmie informujemy Państwa, że ZGKIM w Nowogrodzie Bobrzańskim wzbogacił się o nowy samochód asenizacyjny.W związku z tym, usługa wywozu nieczystości płynnych …

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na : “zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

.

Postępowania o udzielenie zamówienia na „zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

Termin składania ofert : 24.02.2022r. do godziny 12:00

Harmonogram odbioru odpadów 2022r.

Kalendarze wywozu odpadów stałych na rok 2022.

2021-12-14 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański Ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty :

„Obsługa Bankowa ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2024 r.”

2021-12-09 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański ogłasza informację o unieważnieniu postępowania :

“ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2022r.”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim – 2021-11-30

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze, zgodnie z załączonym komunikatem, stwierdził przydatność wody do spożycia z wodociągu publicznego w Nowogrodzie …

2021-11-23 – Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański Ogłasza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w :

„ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA 2022r.”