Harmonogramy na 2016 r.

Prezentujemy harmonogramy odbioru odpadów, zarówno zmieszanych, jak i zbieranych selektywnie, obowiązujące od marca do grudnia 2016 r.
Harmonogram jest dostępny tutaj