Odbiór i zagospodarowanie osadów ściekowych – zapraszamy do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie usługi: odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków Nowogród Bobrzański. Więcej informacji tutaj.