Pracowicie poświątecznie…

Tydzień poświąteczny był dla naszych ekip czasem normalnej pracy, która polegała zarówno na utrzymaniu dostaw wody (m.in. poprzez bieżącą eksploatację stacji uzdatniania wody), jak i oczyszczaniu ścieków dopływających kanalizacją do oczyszczalni.
Pewnym wyróżnikiem w porównaniu do innych tygodni była naprawa chodnika, którą nasze służby wykonały po usunięciu awarii na sieci wodociągowej zlokalizowanej przy ul. Słowackiego 10 w Nowogrodzie Bobrzańskim.
Standardowo prowadziliśmy przegląd przepompowni ścieków i po stwierdzeniu takiej potrzeby jedna z pomp trafiła do naprawy. Warsztat odwiedziły także nasze samochody – DAF, Jelcz i Iveco.
Ponadto opróżnialiśmy zbiorniki bezodpływowe i zgodnie z poświątecznym harmonogramem odbieraliśmy odpady komunalne. Kontynuowaliśmy też odczyty wodomierzy – tym razem sprawdziliśmy zużycie wody w budynkach należących do wspólnot mieszkaniowych.
Oprócz tego prowadziliśmy szereg drobniejszych usług, w tym transportowych wykonywanych na zlecenie naszych klientów.
Dbając o estetykę naszego miasta, zgodnie z umową zawartą pomiędzy naszą Spółką a Urzędem Miasta Nowogród Bobrzański realizowaliśmy też prace porządkowe i utrzymywaliśmy w czystości toalety publiczne.