Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na DOSTAWA PALIW PŁYNNYCH(ON I Pb 95) wg bieżących potrzeb Zamawiającego -tankowanie pojazdów na stacji paliw Wykonawcy;