PSZOK – zmiana harmonogramu

Zmianie uległ harmonogram działania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u).
Obecnie będzie on czynny we wtorki i czwartki, w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 do 14:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.