Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na odbiór, transport oraz zagospodarowanie poprzez odzysk lub unieszkodliwianie komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 powstających oczyszczalni ścieków Nowogród Bobrzański;