Wybrane oferty

Informujemy, że rozstrzygnięte zostały postępowania prowadzone przez naszą Spółkę w sprawie wykonania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
Najkorzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu złożyła firma NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy (czytaj tutaj). Z kolei najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni przygotowała firma P.N.-T. Global Technics (czytaj tutaj).
Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi odpowiednio: 87.330 zł oraz 92.250 zł.

Zaproszenie do składania ofert – przebudowa SUW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Więcej

Przebudowa SUW – zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Niezbędne informacje dotyczące zamówienia, np. wzór umowy czy formularz ofertowy są dostępne w zakładce Zamówienia sektorowe, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (kliknij tutaj)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji inwestycji p.n. “Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zapraszamy do składania ofert

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. “Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

>>więcej

Czekamy na oferty

Zapraszamy do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia pn. “Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni

ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Niezbędne informacje dotyczące zamówienia, np. zaproszenie do składania ofert, wzór umowy czy formularz ofertowy są dostępne w zakładce Zamówienia sektorowe, do których nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (kliknij tutaj)

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do złożenia oferty na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. “Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Opracowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz wdrożenie oraz rozliczanie projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja oraz wdrożenie innowacyjnych systemów zarządzania energią dla zwiększenia efektywności energetycznej spółki wodno-kanalizacyjnej gminy Nowogród Bobrzański”.