ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O.:”ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH POCHODZĄCYCH Z TERENU GMINY NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI W 2020 ROKU”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o.; zaprasza do złożenia oferty na DOSTAWY PALIW PŁYNNYCH NA 2020 ROK

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą ” Zakup energii elektrycznej na 2020 rok”

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W NOWOGRODZIE BOBRZAŃSKIM SPÓŁKA Z O.O. OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY P.N. „ODBIÓR, WYWÓZ I ZAGOSPODAROWANIE USTABILIZOWANYCH KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH O KODZIE 19 08 05 Z OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI UL. SPORTOWA W OKRESIE OD 1.01.2020 ROKU DO 31.12.2020 R.

 

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi przy realizacji inwestycji pn.:”Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański: „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim- 6”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH (ON I Pb95) wg bieżących potrzeb Zamawiającego – tankowanie pojazdów na stacji paliw.

Wybrane oferty

Informujemy, że rozstrzygnięte zostały postępowania prowadzone przez naszą Spółkę w sprawie wykonania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
Najkorzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu złożyła firma NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy (czytaj tutaj). Z kolei najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni przygotowała firma P.N.-T. Global Technics (czytaj tutaj).
Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi odpowiednio: 87.330 zł oraz 92.250 zł.

Zaproszenie do składania ofert – przebudowa SUW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Więcej