Zaproszenie do składania ofert – przebudowa SUW

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański zaprasza do składania ofert na wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim”.

Więcej