Wybrane oferty

Informujemy, że rozstrzygnięte zostały postępowania prowadzone przez naszą Spółkę w sprawie wykonania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla realizacji inwestycji pn. „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim” oraz „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim”.
Najkorzystniejszą ofertę w pierwszym postępowaniu złożyła firma NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy (czytaj tutaj). Z kolei najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentacji związanej z przebudową i rozbudową oczyszczalni przygotowała firma P.N.-T. Global Technics (czytaj tutaj).
Koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej wynosi odpowiednio: 87.330 zł oraz 92.250 zł.