PUNKT ZBIÓRKI ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO MAŁOGABARYTOWEGO

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzański Sp z o.o. informuje o możliwości oddania zużytego sprzętu elektrycznego małogabarytowego typu: miksery, lokówki, suszarki, żelazka, klawiatura komputerowa,myszki, głośniki, tunery TV, radia, radiomagnetofony. Pojemnik na w/w sprzęt znajduje się na terenie Zakładu przy ul. Dąbrowskiego 10.