Postępowania o udzielenie zamówienia na „zakup energii elektrycznej na okres od 01.04.2022r. do 31.03.2023r. dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o. o.”

Termin składania ofert : 24.02.2022r. do godziny 12:00

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

“Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim – 2021-10-05

Szanowni mieszkańcy.

W załączeniu przekazujemy Komunikat o ocena jakości wody Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia ze Stacji Uzdatniania Wody w Nowogrodzie Bobrzańskim.

UWAGA MIESZKAŃCY MIEJSCOWOŚCI ZAOPATRYWANYCH W WODĘ Z UJĘCIA W Nowogrodzie Bobrzańskim.

W związku z badaniem jakości wody w dniu 20.09.2021 na stacji uzdatniania wody w Nowogrodzie Bobrzańskim, oraz na sieci wodociągowej, PPIS w Zielonej Górze wydał postanowienie o warunkowej przydatności wody do spożycia ze względu na obecność bakterii grupy Coli w liczbie mniejszej niż 3 jtk/100 ml ( dopuszczalna wartość wynosi 0 jtk/100ml).
W związku z powyższym decyzją Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej stwierdzono warunkową przydatność wody do spożycia (szczegóły poniżej w komunikacie PPIS).

WODA DO CELÓW SPOŻYWCZYCH MOŻE BYĆ WYKORZYSTYWANA PO PRZEGOTOWANIU.
W ramach programu naprawczego zostanie sprawdzona instalacja stacji uzdatniania w celu usunięcia ewentualnych nieprawidłowości. Czynności te wraz z ponownym poborem próbek wody i uzyskaniem wyników badań mogą trwać ok. 10 dni.
Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o stosowanie się do zaleceń Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o.