Odśnieżanie, bieżące utrzymanie porządku i naprawy pojazdów

W tygodniu roboczym, od 29 lutego do 4 marca, standardowo prowadziliśmy prace mające na celu utrzymanie porządku na terenie miasta. Dodatkowo w dniach 1-3 marca, w związku z pojawieniem się opadów śniegu, odśnieżaliśmy miasto. Dbaliśmy też o czystość w toaletach publicznych.

W zakresie zaopatrzenia w wodę prowadziliśmy bieżącą eksploatację stacji uzdatniania wody, a ponadto usunęliśmy awarię na sieci wodociągowej, zlokalizowanej w ul. Słowackiego. W omawianym czasie wykonaliśmy również jedno przyłącze i dokonaliśmy odbioru wodomierza.

Z kolei na sieci kanalizacyjnej przeprowadziliśmy kompleksowe czyszczenie kolektorów umiejscowionych w ulicach Dworcowej, Wojska Polskiego, Drzewnej i Leśnej. Dokonaliśmy też cotygodniowego przeglądu sieci kanalizacyjnej, a także naprawy fragmentu sieci w ul. Dębowej, na której odbył się też odbiór przyłącza.

Naszą uwagę, jak zwykle, kierowaliśmy także na bieżącą eksploatację oczyszczalni ścieków, na której prowadziliśmy procesy związane z oczyszczaniem ścieków i odwadnianiem osadów ściekowych. Dokonaliśmy również czyszczenia przepompowni przy ul. Leśnej i wycięliśmy krzewy przy przepompowni Zatorze.

Na zamówienie opróżnialiśmy również nieczystości płynne ze zbiorników bezodpływowych (szamb). Z wykorzystaniem naszych pojazdów, zgodnie z harmonogramem, odbieraliśmy odpady niesegregowane oraz zbierane w sposób selektywny.

W tym tygodniu musieliśmy też zająć się naprawami naszego taboru. W przypadku samochodu Jelcz, służącego do odbioru odpadów, uszczelniono przystawkę pompy hydraulicznej i naprawiono cięgna gazu. Również samochód Iveco (pojazd asenizacyjny) wymagał uszczelnienia przystawki pompy hydraulicznej oraz naprawy układu hamulcowego.

Zgodnie z planem

W minionym tygodniu (22-26 lutego) nasze zadania mogliśmy realizować, zgodnie z przyjętym harmonogramem, dlatego skoncentrowaliśmy się na kontynuowaniu sprawdzania szczelności sieci wodociągowej. Przeprowadziliśmy również regulację skrzynek zasuw, zlokalizowanych przy ul. Zdrowej, Kolejowej i Słowackiego. Ponadto przy ul. Zdrowej wykonaliśmy jedno przyłącze do sieci.

Do prac na sieci wodociągowej możemy dodać również wymianę i legalizację kilkunastu wodomierzy (w tym dwóch na skutek awarii).

Nieodzownym elementem dostaw wody jest poprawne działanie stacji uzdatniania wody (SUW). Dlatego tak ważna jest dla nas właściwa bieżąca eksploatacja SUW-u. Obok dbałości o prawidłowe działanie urządzeń zapewniających dostawę dobrej jakości wody, staramy się też pracować nad wyglądem zewnętrznym obiektów. Stąd też w minionym tygodniu naprawiliśmy tynk na budynku kolektora.

Jednak wodociągi to nie wszystko. Dbamy przecież także o sprawne działanie systemu kanalizacyjnego, którym ścieki odprowadzamy do oczyszczalni. W omawianym okresie wykonaliśmy kompleksowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej w ulicach Zatorze, Grunwaldzka, Nowowiejska, Kochanowskiego, Szkolna i Winiary oraz przeprowadziliśmy naprawę części sieci zlokalizowanej przy ul. Dębowej. Pracowaliśmy również nad zapewnieniem sprawnego działania naszej oczyszczalni ścieków i odwadnialiśmy – powstający w procesie oczyszczania – osad ściekowy. Wykonaliśmy także jedno przyłącze kanalizacyjne i zamontowaliśmy wyremontowaną pompę w przepompowni przy ul. Dolina Zielona

Opróżnialiśmy również zbiorniki bezodpływowe – realizując nasze usługi w tym zakresie na bieżąco, według zgłoszeń.

Z kolei w zakresie gospodarki odpadami prowadziliśmy eksploatację składowiska odpadów oraz ich odbiór, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Tradycyjnie też prowadziliśmy prace porządkowe na terenie miasta i utrzymywaliśmy w czystości toalety publiczne.

Oprócz tego część naszej uwagi musieliśmy skupić na naprawach naszych pojazdów, w tym na usunięciu awarii, pracującego na składowisku, kompaktora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.