Zgodnie z planem

W minionym tygodniu (22-26 lutego) nasze zadania mogliśmy realizować, zgodnie z przyjętym harmonogramem, dlatego skoncentrowaliśmy się na kontynuowaniu sprawdzania szczelności sieci wodociągowej. Przeprowadziliśmy również regulację skrzynek zasuw, zlokalizowanych przy ul. Zdrowej, Kolejowej i Słowackiego. Ponadto przy ul. Zdrowej wykonaliśmy jedno przyłącze do sieci.

Do prac na sieci wodociągowej możemy dodać również wymianę i legalizację kilkunastu wodomierzy (w tym dwóch na skutek awarii).

Nieodzownym elementem dostaw wody jest poprawne działanie stacji uzdatniania wody (SUW). Dlatego tak ważna jest dla nas właściwa bieżąca eksploatacja SUW-u. Obok dbałości o prawidłowe działanie urządzeń zapewniających dostawę dobrej jakości wody, staramy się też pracować nad wyglądem zewnętrznym obiektów. Stąd też w minionym tygodniu naprawiliśmy tynk na budynku kolektora.

Jednak wodociągi to nie wszystko. Dbamy przecież także o sprawne działanie systemu kanalizacyjnego, którym ścieki odprowadzamy do oczyszczalni. W omawianym okresie wykonaliśmy kompleksowe czyszczenie sieci kanalizacyjnej w ulicach Zatorze, Grunwaldzka, Nowowiejska, Kochanowskiego, Szkolna i Winiary oraz przeprowadziliśmy naprawę części sieci zlokalizowanej przy ul. Dębowej. Pracowaliśmy również nad zapewnieniem sprawnego działania naszej oczyszczalni ścieków i odwadnialiśmy – powstający w procesie oczyszczania – osad ściekowy. Wykonaliśmy także jedno przyłącze kanalizacyjne i zamontowaliśmy wyremontowaną pompę w przepompowni przy ul. Dolina Zielona

Opróżnialiśmy również zbiorniki bezodpływowe – realizując nasze usługi w tym zakresie na bieżąco, według zgłoszeń.

Z kolei w zakresie gospodarki odpadami prowadziliśmy eksploatację składowiska odpadów oraz ich odbiór, zgodnie z przyjętymi harmonogramami.

Tradycyjnie też prowadziliśmy prace porządkowe na terenie miasta i utrzymywaliśmy w czystości toalety publiczne.

Oprócz tego część naszej uwagi musieliśmy skupić na naprawach naszych pojazdów, w tym na usunięciu awarii, pracującego na składowisku, kompaktora.

Pozostajemy do Państwa dyspozycji.