Wymiana wodomierzy – realizacja II Modułu projektu.

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim sp. z o.o. realizuje projekt pn.:
„Rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez wdrożenie kompleksowego systemu e-usług dla ludności świadczonych przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne na terenie 9 powiatów województwa lubuskiego: krośnieńskiego, międzyrzeckiego, nowosolskiego, słubickiego, sulęcińskiego, wschowskiego, zielonogórskiego, żagańskiego i żarskiego”
Głównym celem projektu jest umożliwienie mieszkańcom skorzystanie z ułatwień jakie daje elektroniczny przepływ informacji, dzięki temu zwiększy komfort korzystania z naszych usług oraz usprawni codzienną pracę.
Działania w ramach projektu!
I Moduł E-BOOK – praktycznie został już zakończony i polegał na: Zakupie serwera e-usług, serwera plików, systemów operacyjnych + silników baz danych, UPS, szafy rack, zakupie dodatkowych modułów oprogramowania dziedzinowego, zakupie niezbędnych licencji, dokumentacji oraz wsparcia umożliwiającego Wykonawcy wdrożenie e-usług oraz zakupie urządzenia UTM – zapory sieciowej. Trwają odbiory końcowe i konfiguracja systemu.
II Moduł Zdalny odczyt- zaczynamy realizować od 15 października 2018 r, polega on na: zakupie i wymianie urządzeń rejestrujących przepływ wody zwanych zwyczajowo wodomierzami , zakupie i montażu modułów radiowych do zdalnego radiowego odczytu, zakup oprogramowania wraz z terminalami odczytowymi do zdalnego radiowego odczytu.
Proces wymiany wodomierzy został podzielony na 2 etapy. W pierwszym etapie nastąpi wymiana 1000 sztuk. a w drugim dodatkowo 300 kolejnych. Umowa zakłada zakończenie prac do 15.02.2019 roku, jednakże planujemy wcześniejsze jej zakończenie.
Od dnia 15.10.2018 r. upoważnieni pracownicy firmy „PHU METERING Anna Moder” dokonywać będą wymiany urządzeń pomiarowych wraz z nakładkami radiowymi.
Każdy z monterów będzie miał przy sobie legitymację z pieczątką oraz podpisem Prezesa Zarządu. Upoważniają one dokonanie wymiany starych urządzeń na nowe.
Co najważniejsze – wymiana wszystkich urządzeń jest całkowicie darmowa!
W przyszłości dzięki tym urządzeniom, pracownicy naszych wodociągów będą odczytywać wskazanie licznika bez konieczności wchodzenia do budynku. To duże ułatwienie, dzięki któremu mieszkańcy nie muszą oczekiwać wizyty inkasenta. Projekt uzyskał dofinansowanie z Funduszy Europejskich – dlatego mieszkańcy nie poniosą żadnych wydatków związanych z tą inwestycją.
Prace rozpoczną się od ulic: Wojska Polskiego, Drzewnej, Dworcowej, Winiary, Św. Mikołaja, Borówkowa Piaskowa, Spacerowa i Akacjowa. W zależności od tempa wymiany wodomierzy będzie możliwe bardziej precyzyjne określenie harmonogramu. Na bieżąco będziemy informować o postępie prac jak i wskazywać kolejność następnych ulic .