ZGKiM w Nowgorodzie Bobrzańskim ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art. 11. Ust 8 ustawy Prawo z zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.),

„„Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowego samochodu dostawczego, spełniającego wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami – Prawo o ruchu drogowym”.

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

Zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Nowogród Bobrzański w 2021 roku.”

ZGKiM w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA :

„Odbiór, wywóz i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych o kodzie 19 08 05 z oczyszczalni ścieków w Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Sportowej do dnia 31.12.2021 r.”

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o., ul.Dąbrowskiego 10, 66-010 Nowogród Bobrzański OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA “Zakup energii elektrycznej na rok 2021”

Ogłoszenie

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców:

Nowogrodu Bobrzańskiego – Osiedle Zatorze oraz miejscowości Cieszów, że w dniu 30.09.2020r. mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody od godz. 800 do 1500 z powodu prac na sieci wodociągowej oraz zmian modernizacyjnych (wymiana zasuwy).

Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców:

Nowogrodu Bobrzańskiego – Osiedle Zatorze oraz miejscowości Cieszów, że w dniu 29.09.2020r. może nastąpić przerwa w dostawie wody od godz. 800 do 1500 z powodu prac na sieci wodociągowej oraz zmian modernizacyjnych (wymiana zasuwy).

Za utrudnienia przepraszamy.

Kalendarze wywozu odpadów stałych na rok 2021

REJON 1

Zdjęcie 1 z 17

REJON 1

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców:

UWAGA MIESZKAŃCY NOWOGRODU BOBRZ.
dotyczy części Nowogrodu Górnego od ulicy Zielonej w kierunku ulicy Zielonogórskiej wraz z przyległymi.

Z powodu awarii sieci wodociągowej, w dniu 23.05.2020 od godziny 10.30 nastąpi brak dostawy wody.
Planowane usunięcie awarii – 23.05.20 godzina 14.00.
Za utrudnienia przepraszamy.

OGŁOSZENIE

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

w Nowogrodzie Bobrzańskim Sp. z o.o. zawiadamia mieszkańców:

NOWOGRODU BOBRZAŃSKIEGO DOLNEGO

na tzw.  Zatorzu i dotyczy ulic: Gajowa, Borówkowa, Św. Mikołaja, Myśliwska, Bukowa, Willowa, Jodłowa, Świerkowa, Akacjowa, Dębowa, Topolowa, Sosnowa

i Cieszów.

że w dniu  23.04.2020 roku

nastąpi godzinna przerwa w dostawie wody z powodu awarii.

Planowany termin usunięcia awarii godzina 12.00.

      Za utrudnienia przepraszamy.